Friday, 5 March 2010

POKOK – POKOK KEBAJIKAN DALAM ISLAM

Allah swt berfirman dalam surat Al – Baqarah ayat 177 :

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan kebarat itu suatu kebajikan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat – malaikat, kitab – kitab, nabi – nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya , anak –anak yatim, orang – orang miskin, musafir ( yang memrlukan pertolongan ) dan orang – orang yang meminta – minta., dan ( memerdekakan ) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakatdan orang – orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji , dan orang – orang yang bersabar dalam penderitaan, kesempitan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang – orang yang benar ( imannya ), dan mereka itulah orang – orang yang bertakwa.”

Ikhwan wal akhwat fillah, Allah swt telah memberi petunuj yang jelas kepada manusia tentang kebajikan yang seharusnya kita lakukan sebagai umat muslim. Dimana kebajikan yang wajib kita laksanakan ialah :

  1. beriman kepada Allah
  2. beriman kepada hari kemudian
  3. beriman kepada malaikat – malaikat
  4. beriman kepada kitab - kitab
  5. beriman kepada nabi – nabi
  6. memberikan ( menyedekahkan ) harta yang dicintai
  7. mengerjakan shalat
  8. menunaikan zakat
  9. menepati janji
  10. bersabar baik dalam penderitaan , kesempitan, ataupun peperangan

ikhwan wal akhwat fillah, itulah pokok – pokok dari kebajikan yang sebagai umat islam wajib kita lakukan.

No comments:

Post a Comment